Услуги

Ние търсим и намираме най-доброто за Вас чрез  предлагане на най-успешните обучения, водени от изявени специалисти, както и предоставяне на консултации в сферата на европейското финансиране.  

 „Европейски център за устойчиво развитие в образованието“ е сдружение, в обществена полза, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, за създаване на условия за максимално благоприятно развитие в областта на образованието в Република България.  

Квалификационните курсове и семинари организирани от ЕЦУРО предоставят широка гама от познания, които да усъвършенстват педагогическите специалисти от предучилищното и средното образование. 


Можем да Ви предложим:

 • Лектори с изявени академични успехи;
 • Гъвкаво обучение в рамките на няколко дни;
 • Теоритична и практическа подготовка;
 • Провеждане на обучение в удобно за Вас време и място;
 • Всеки участник получава материали и сертификат.


ОТНОСНО ЕВРОПЕЙСКИ ФОДОВЕ И ПРОГРАМИ, НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

 • Предпроектно консултиране и информация по европейски програми и фондове;
 • Подготовка на цялата проектна документация за кандидатстване на фирми и др.;
 • Разработване на европейски проекти за безвъзмездно финансиране;
 • Управление и мониторинг на проекти по европейските фондове и програми;
 • Предпроектно консултиране и информация по европейски програми и фондове;
 • Подготовка на цялата проектна документация за кандидатстване на фирми и др.;
 • Разработване на европейски проекти за безвъзмездно финансиране;
 • Управление и мониторинг на проекти по европейските фондове и програми;

 • Предоставя информация за различните възможности за финансиране на проекти от: донорски програми и фондове на Европейския съюз; български държавни фондове; програми на чуждестранни правителства и други финансиращи институции;
 • Популяризира евроинтеграцията и членството на Република България в Европейския съюз, и донорските му програми и фондове.
 • Подкрепя и подпомага местните и регионалните власти за изграждане на административния им капацитет за ефективно усвояване на средствата от донорските програми и фондове на Европейския съюз.
 • Подкрепя и подпомага централните, местните и регионалните власти, неправителствените организации и бизнеса за дефиниране на общественополезни проектни идеи.
 • Насърчава, подкрепя и подпомага местните и регионалните власти, неправителствените организации и бизнеса да изготвят качествени проекти и предложения за тяхното финансиране от европейски и други донорски програми и фондове, от една страна, и законосъобразното изпълнение и ефективното управление на финансираните проекти, от друга страна.
 • Насърчава въвеждането и работи за укрепване на публично-частното партньорство (ПЧП) в дейностите по управление на донорските програми и фондове на Европейския съюз.
 • Насърчава и работи за създаването и изпълнението на инициативи в образователен, икономически, социален, културен, екологичен и граждански аспект, свързани с развитието на регионите в България.
 • Насърчава и подкрепя сътрудничеството на българските региони с другите европейски такива.

 

 

2019  www.ecsde.bg